Turisztikai Egyesület

Az Egyesület székhelye: 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27 szám.

Az Egyesület honlapja: www.balatonfenyvesen.hu


Az Egyesület jogállása, jellege: Az Egyesület jogi személy, amely a Somogy Megyei Bíróság által történő nyilvántartásba vétellel jön érvényesen létre, kezdi meg működését. Az Egyesület szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselőjelölteket nem állít és nem támogat. Az Egyesület az alapszabályban meghatározott célra alakult, és céljainak elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét, nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Az Egyesület a működése nyilvános, és tevékenysége megítélése során figyelemmel van a szakmai véleményekre, a támogatók kezdeményezéseire és javaslataira. Az Egyesület a céljai megvalósítása során tevékenységét nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú tevékenységként, közhasznú szervezet formájában végzi.

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE
Az Egyesület célja szervezni a turisztikai vállalkozások tevékenységét, ellátni az idegenforgalommal foglalkozó személyek és cégek érdekképviseletét, marketing feladatait, összehangolni e gazdasági szereplők tevékenységét, fejleszteni a térségben meglévő turisztikai termékek kínálatát.

A község idegenforgalmát fellendíteni, növelni a településre érkező vendégek számát, turisztikai termékfejlesztés, a szezon meghosszabbítása, növelni a belföldi vendégek arányát.

Az Egyesület megvalósítandó feladatai a kitűzött célok elérése érdekében:

Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§-ának c) pontjában foglalt felsorolás alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el: