Administrator

Administrator

2019. május 24. péntek 07:53

Jó úton a környezettudatosság felé

A Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola felső osztályos diákjai külön dicséretet kapnak, mivel remekül szerepeltek „A víz szerepe a mindennapi életben" című programon. Május 13-án hétfőn került megrendezésre Balatonfenyvesen a TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00014 kódszámú „Balatonfenyves település csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése" című projekt keretében az első szemléletformálási előadás, amelyet a diákok érdeklődő figyelemmel követtek végig. Részt vettek a kísérleti feladatokban és élvezték, hogy tudásukat megcsillogtathatták. A program végén kitöltött feladatlapokból kiderült, hogy a diákok jó úton járnak a környezettudatosság felé.
Az előadást Lombár Gábor Polgármester Úr nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy a szemléletformálás különösen fontos a környezeti nevelés szempontjából.

DSC_0008

2019. május 24. péntek 07:47

Áramszünet!

Tisztelt Önkormányzat!

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:

Balatonfenyves
UtcaTerületHrsz.Házszám -tólHázszám -ig
DátumIdőpont(tól)Időpont(ig)Megjegyzés
Bakay Árpád utca Páros házszám 2 28
2019-05-29 09:00 11:00
Bakay Árpád utca Páratlan házszám 1 27
2019-05-29 09:00 11:00
Kölcsey Ferenc utca Páros házszám 40 40
2019-05-29 09:00 11:00
Balatonfenyves
UtcaTerületHrsz.Házszám -tólHázszám -ig
DátumIdőpont(tól)Időpont(ig)Megjegyzés
Tátika utca Páros házszám 14 18
2019-05-31 08:30 10:30
Korányi Frigyes utca Páros házszám 2 4
2019-05-31 08:30 10:30
Ecsedi köz Páratlan házszám 3 5
2019-05-31 08:30 10:30
Tátika utca Páratlan házszám 3 7
2019-05-31 08:30 10:30
Garai utca Páros házszám 2 20
2019-05-31 08:30 10:30
Bimbó utca Páros házszám 2 10
2019-05-31 08:30 10:30
Korányi Frigyes utca Páratlan házszám 1 5
2019-05-31 08:30 10:30
Bimbó utca Páratlan házszám 1 9
2019-05-31 08:30 10:30
Csokonai utca Páratlan házszám 45 75
2019-05-31 08:30 10:30
Apród utca Páros házszám 2 30
2019-05-31 08:30 10:30
Dráva utca Páratlan házszám 43 89
2019-05-31 08:30 10:30
Apród utca Páratlan házszám 1 29
2019-05-31 08:30 10:30
Petőfi Sándor utca Páros házszám 28 74
2019-05-31 08:30 10:30
Vörösmarty utca Páratlan házszám 43 69
2019-05-31 08:30 10:30
Garai utca Páratlan házszám 1 21
2019-05-31 08:30 10:30
Kossuth Lajos utca Páros házszám 32 56
2019-05-31 08:30 10:30
Tavasz utca Páros házszám 2 48
2019-05-31 08:30 10:30
Kossuth Lajos utca Páratlan házszám 33 57
2019-05-31 08:30 10:30
Vörösmarty utca Páros házszám 44 68
2019-05-31 08:30 10:30
Tavasz utca Páratlan házszám 1 49
2019-05-31 08:30 10:30
Dráva utca Páros házszám 54 92
2019-05-31 08:30 10:30
Csokonai utca Páros házszám 54 74
2019-05-31 08:30 10:30
Petőfi Sándor utca Páratlan házszám 27 75
2019-05-31 08:30 10:30

Köszönjük megértésüket!

Üdvözlettel: 
E.ON Ügyfélszolgálat

2019. május 17. péntek 09:12

Licittárgyalások

HIRDETMÉNY

Balatonfenyves Község Önkormányzata licittárgyalást hirdet az alábbi tevékenységek végzésére a

2019. évi szezonra (2019. június 1 – 2019. szeptember 15.)


STRAND JELLEGŰ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG

Központi strand:

1. licit: 1 hely a 3709/B/1 hrsz-ú pavilon északi oldala és a sétány közötti területen vattacukor és gyárilag vagy az előállító által csomagolt cukorka, vagy gyümölcs, vagy pattogatott kukorica árusítására.

Induló licitár: 150.000,-Ft + ÁFA

Bánatpénz: 120.000,-Ft

2. licit: 1 hely az Eötvös utca vonalában vattacukor és gyárilag vagy az előállító által csomagolt cukorka, vagy gyümölcs, vagy pattogatott kukorica árusítására.

Induló licitár: 150.000,-Ft + ÁFA

Bánatpénz: 120.000,-Ft

3. licit: 1 hely a Soproni utca vonalában vattacukor, vagy napilap és hetilap, folyóirat, könyv, levelezőlap, vagy gyümölcs, vagy pattogatott kukorica árusítására.

Induló licitár: 150.000,-Ft + ÁFA

Bánatpénz: 120.000,-Ft

4. licit: 1 hely, frissítő ital árusítására, strandi sétány déli oldalán, a Soproni és Gyulai Pál utca közötti szakaszon.

Induló licitár: 150.000,-Ft + ÁFA

Bánatpénz: 120.000,-Ft

5. licit: 1 hely, frissítő ital árusítására, strandi sétány déli oldalán, a Száva és Aranyosi utca közötti szakaszon.

Induló licitár: 150.000,-Ft + ÁFA

Bánatpénz: 120.000,-Ft

Csalogány strand:

6. licit: 1 hely a strand keleti oldalán a parkoló mögött, ugráló asztal elhelyezésére.

Induló licitár: 200.000,-Ft + ÁFA

Bánatpénz: 160.000,-Ft

7. licit:1 hely a strandon a Noszlopy utca vonalában vattacukor, vagy egyéb közterületen árusítható termékek forgalmazására.

Induló licitár: 80.000,-Ft + ÁFA

Bánatpénz: 65.000,-Ft

Fenyves-alsói strand:

8. licit: 1 hely a játszótér mellett a sétány keleti oldala és a DRV átemelő kerítése közötti területen vattacukor és gyárilag vagy az előállító által csomagolt cukorka, vagy gyümölcs, vagy pattogatott kukorica árusítására.

Induló licitár: 80.000,-Ft + ÁFA

Bánatpénz: 65.000,-Ft

MOZGÓÁRUSÍTÁS

Központi strand:

9. licit: 1 hely főtt kukorica mozgóárusítására.

Induló licitár: 300.000,-Ft + ÁFA

Bánatpénz: 240.000,-Ft

10. licit: 1 hely közterületen árusítható termékek forgalmazására, vagy a strand jellegéhez kötődő és üzemeltetési érdekeinek megfelelő kereskedelmi tevékenységekre, az alábbi termékek árusításának kivételével: főtt kukorica, vattacukor.

Induló licitárak: 300.000,-Ft + ÁFA

Bánatpénz: 240.000,-Ft

UGRÁLÓ ASZTAL ÜZEMELTETÉS

Központi strand:

11. licit: 1 hely a Vass Gereben utcától keletre, ugráló asztal üzemeltetésére.

Induló licitár: 1.500.000,-Ft + ÁFA

Bánatpénz: 1.000.000,-Ft

A licittárgyalás időpontja (1-11. számú licitek): 2019. május 29. (Szerda) 10.00 óra

Önkormányzatunk a meghirdetett helyek igénybevételére, 2019. június 1 – 2019. szeptember 15. közötti időszakra ad ki közterület-használati engedélyt.

A licitlépcső nettó 50.000,-Ft.

Két vagy több azonos ajánlat esetén a licitlépcső nettó 10.000,-Ft.

Amennyiben azonos összegű ajánlatok születnek, akkor a Balatonfenyvesi székhellyel rendelkező vállalkozók és vállalkozások lesznek nyertesnek nyilvánítva. Egyéb esetben, azonos ajánlati áraknál, sorshúzással döntjük el a nyertes pályázó személyét.

Ha valamely pályázó a licittárgyalás során a licitálásból kiszáll, akkor a további licitálási jogát elveszíti.

A licittárgyaláson történő részvétel feltétele a bánatpénz befizetése, melyeknek összege a licitek tételezésénél, külön-külön fel lett tüntetve. A bánatpénzt a megpályázandó helyek után, a licit sorszámának feltüntetése mellett kell átutalással befizetni az önkormányzat OTP NYRT fonyódi fiókjánál vezetett 11743095-15399052 számú bankszámlájára. Kizárólag azok a magánszemélyek, vállalkozások, vagy azok törvényesen meghatalmazott képviselők licitálhatnak, akik a bánatpénzt átutalták és az összeg 2019. május 29. 10.00 óra határidőig az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásában látható. Mindezek mellett elfogadjuk a bánatpénz átutalásáról szóló hivatalos - banki képviselő aláírt - pénzintézeti igazolást is, ha az a licittárgyalás megkezdése előtt bemutatásra kerül. A Polgármesteri Hivatal pénztárába bánatpénzt befizetni nem lehet. Kizárólag azokra a helyekre lehet pályázni, amelyekre a bánatpénz igazoltan befizetésre került. Az átutalások megjegyzés rovatába a pályázni kívánt hely licitsorszámát és a folytatni kívánt tevékenységet is fel kell tüntetni. A licittárgyalást követő 5 munkanapon belül a nyertes pályázónak a licittárgyalás eredménye szerinti teljes összeget be kell fizetnie, melyet követően a közterület-használati engedély kiadásra kerül. Amennyiben a nyertes pályázó, bármely okból a fizetési határidőt elmulasztja, akkor az önkormányzat a következő legmagasabb licitösszeget megadó pályázó részére fogja a helyet felajánlani. Akik az önkormányzati felajánlás ellenére 5 munkanapon belül nem fizetik be határidőre az összeget, azoknak a bánatpénz nem kerül visszafizetésre. Egyéb esetekben a befizetett bánatpénzeket az önkormányzat a licittárgyalás napjától számított 7 munkanapon belül visszautalja.

A közterület-használati engedéllyel rendelkező pályázók részére a bánatpénz a közterület-használati díjakba beszámításra kerül.

A közterület-használatokkal kapcsolatos bármely értesítés e-mail-ben fog történni, ezért a licittárgyalások megkezdése előtt, minden pályázónak közölnie kell az internetes elérhetőségét is.

Nem vehetnek részt a licittárgyalásokon olyan személyek és szervezetek, akik részére az önkormányzat helyi rendelete szerint, nem adható ki közterület-használati engedély az alábbiakra tekintettel:

- Az önkormányzattal szemben köztartozása vagy polgári jogi megállapodásból eredő egyéb tartozása van.

A licittárgyalás helye: Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal nagyterme (Balatonfenyves, Kölcsey u. 27.)

Kérjük, hogy a licittárgyaláson résztvevő pályázók a gyorsabb ügyintézés érdekében az engedély kiadásához szükséges okmányokat hozzák magukkal.

(vállalkozói igazolvány, cégkivonat, társasági szerződés, szakhatósági engedélyek)

A nyertes pályázónak vállalnia kell az alábbiakat:

  1. Elfogadja a licitkiírás feltételeit és a benne meghatározott határidőn belül, a közterület-használati díjat befizeti.

  2. Tudomásul veszi, hogy a közterület-használati engedély kiadásának feltétele, a díj teljes összegének befizetése.

  3. A tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi szakhatósági engedélyt beszerzi.

  4. Betartja az önkormányzat vonatkozó rendeleteiben szereplő feltételeket.

  5. Az önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy a licittárgyalást érvénytelennek nyilvánítja.

Felvilágosítás kérhető:

Horváth Gábor

Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27.

Tel: 85/889-109

Balatonfenyves, 2019. május 17.

Lombár Gábor sk.

polgármester

2019. május 06. hétfő 14:56

Óvodapedagógus állás

Balatonfenyvesi Kisfenyő Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8646 Balatonfenyves, Fenyvesi u. 35-37.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatokat a 2011. évi CXC törvény a köznevelésről valamint az 1993. évi LXXIX tv, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja illetve az intézményi dokumentumok határozzák meg.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógusi végzettség, gyakorlott szintű internetes alkalmazások, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: többéves szakmai gyakorlat- legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, néptánc, népi játékok oktatásában való jártasság

Elvárt kompetenciák: gyermekközpontúság, gyermekszeretet, empátia, jó kommunikációs készség, befogadó magatartás

Előnyt jelentő kompetenciák: rugalmasság, pozitív attitűd, kreativitás, csapatszellem

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló oklevél, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. július 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázat benyújtásának módja:

  • postai úton: a pályázatnak a Balatonfenyvesi Kisfenyő Óvoda címére történő megküldésével

(8646 Balatonfenyves, Fenyvesi u. 35-37.)

  • elektronikus úton: a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e.mail címen keresztül

  • személyesen

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hackl Szilvia óvodavezető nyújt, a

85/889-116-os telefonszámon

2019. április 30. kedd 15:49

Nyári felújítás, fejlesztési munkák

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK, TISZTELT VENDÉGEINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy községünk strandjain megkezdődtek a nyári 
felújítási és szezonális felkészítési munkálatok, beruházások 
előkészítései, amely tevékenységek miatt strandjaink egyes területei és 
szolgáltatásai korlátozottan vehetők igénybe. Az esetleges 
kellemetlenségek miatt szíves elnézésüket kérjük!

Balatonfenyves Község Önkormányzata

<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>
1. oldal / 60
fonyodi_logo_w police_somogy_w sunmarine_w maxerbanner50-2