Administrator

Administrator

2019. augusztus 01. csütörtök 11:11

Pályázat - Temető üzemeltetés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a balatonfenyvesi 0335 hrsz alatt felvett, temető megjelölésű köztemető - kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő - üzemeltetésére.

A temető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre, 2019. szeptember 2. napjától 2024. december 31. napjáig jön létre.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:

  • igazolásokat arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra is vonatkozó - szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel,

  • a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya,

  • nemleges adóigazolás csatolása a NAV-tól és a helyi adóhatóságtól,

  • a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban,

  • temetőüzemeltetési referenciákat,

  • üzemeltetésben vállalt kötelezettségeket,

  • a kegyeleti közszolgáltatási szerződés tervezetét,

A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a jogszabályok által előírtaknál bővebb üzemeltetési feladatot vállal.


A pályázatot írásban zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Köztemető üzemeltetése”

A pályázat benyújtásának helye: Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal (8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27.)

A pályázat benyújtási határideje: 2019. augusztus 23. 16.00 óra. A késedelmesen benyújtott pályázat érvénytelen, azt az önkormányzat felbontás nélkül az ajánlattevőnek visszajuttatja.

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálása: A pályázatot a Képviselő-testület a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülésen bírálja el.

2019. július 20. szombat 10:39

Tájékoztató szálláshelyek részére

TÁJÉKOZTATÓ SZÁLLÁSHELY-szolgáltatók részére!

A Magyar Turisztikai Ügynökség tájékoztatása alapján, minden Magyarországon üzemelő szálláshelynek kötelező lesz adatot szolgáltatnia a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak (NTAK-nak). Az NTAK bevezetésétől kezdve az adatokat digitálisan kell majd beküldeni az adatközpontnak.

Az NTAK fokozatosan kerül bevezetésre, az alábbi ütemterv szerint:

szallas_reg

Bővebb információ a https://info.ntak.hu portálon található.


2019. július 20. szombat 10:36

Virággal Fenyvesért 2019

VIRÁGGAL A TISZTA FENYVESÉRT 2019

VERSENYFELHÍVÁS

A Balatonfenyves Község Polgármestere meghirdeti a „VIRÁGGAL a tiszta Fenyvesért 2019” Település-szépítő versenyt.

A versenyen valamennyi balatonfenyvesi állandó lakos és üdülő ingatlantulajdonos, a településen működő összes civilszervezet és közintézmény valamint vendéglátóegység, kereskedelmi szálláshely magánvállalkozás részt vehet.

A verseny célja:

Balatonfenyves község környezetszépítésének ösztönzése, ennek keretében, a közterületek, parkok, terek, házak kertjeinek magas színvonalú, esztétikai megjelenésének támogatása és elismerése.

Bízunk benne, hogy a verseny eredményeképpen kulturált, tiszta, vendégváró, a magyar virág és kertkultúra elterjesztésében élenjáró község és ezzel együtt településkép fog kialakulni.

Pályázhatnak:

Állandó lakók, és az üdülő tulajdonosok saját épületeikkel, kertjükkel, és az ingatlanuk előtti közterülettel.

Közintézmények a saját épületeikkel, kertjeikkel, udvarukkal, parkjukkal, és az ingatlanuk előtti közterülettel.

Vendéglátóegységek, kereskedelmi szálláshelyek saját épületeikkel, kertjeikkel, és az ingatlanuk előtti közterülettel.

Civilszervezetek, vállalkozók, magánszemélyek Balatonfenyves község egy-egy közterületi parkjának, utcasarkának, közterület részének gondozásával vehetnek részt a versenyen

A pályázatokat egy szakmai zsűri értékeli.

A legszebbnek ítélteket a Balatonfenyves Község Önkormányzata az alábbi díjakkal jutalmazza.

Balatonfenyves legtisztább, legtakarosabb portája

Balatonfenyves legtisztább, legvirágosabb nyaralója

Balatonfenyves legtisztább, legvirágosabb vendéglője

Balatonfenyves legtisztább, legszebb, vállalkozása intézmény udvara

Balatonfenyves legtisztább, legvirágosabb szálláshelye

Balatonfenyves leggondozottabb parkjának, utcai előkertjének gazdája

Nevezési határidő 2019. július 31.

Amennyiben a verseny kiírásával annak lebonyolításával kapcsolatban észrevétele, vagy kérdése van, kérjük, hívja Hadnagy Lászlóné, vagy Kiss Péter munkatársunkat a 70/456 0697 illetve 30/239 5719 telefonszámon.

Balatonfenyves, 2019. július 15.

Lombár Gábor

polgármester sk.

<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>
1. oldal / 61
fonyodi_logo_w police_somogy_w sunmarine_w maxerbanner50-2