2018. november 05. hétfő 09:11

Szociális tűzifa igénylés

Balatonfenyves Község Önkormányzat

8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27.

Tel.:85/560-158, 85/560-159


TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS CÉLÚ

TŰZIFA IGÉNYLÉSÉRŐL


Kérelem benyújtási határidő: 2018. november 20.


A kérelem beszerezhető: - Tanyagondnoki Szolgálatnál,

 • Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájában

A kérelemhez csatolandó:

 • Család minden nagykorú tagjától jövedelemigazolás a megelőző hónapra vonatkozóan (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, munkanélküli ellátásról határozat másolat ill. igazolás az előző havi összegről, folyószámla egyenleg..),

 • családi pótlék szelvény + iskolalátogatási igazolás (kivéve: a 14 év alatti, a Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola tanulóit!),

 • amennyiben nagykorú személy jövedelemmel nem rendelkezik: munkaügyi kirendeltség igazolása, hogy együttműködik, de ellátásra nem jogosult.


Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének 17. §. értelmében:

Az önkormányzat rendelkezésére álló szociális tűzifa keretből vissza nem térítendő természetbeni juttatásként támogatási esetenként legfeljebb 2 m3 tűzifa támogatás állapítható meg annak


 1. az egyedülálló, nyugdíjas, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek, akinek havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 3 és félszeresét (2018. évben: 99.750,-Ft)

 2. nyugdíjas, nyugdíjszerű ellátásban részesülő családos személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 2 és félszeresét (2018. évben: 71.250,-Ft)

 3. annak a gyermekét egyedül nevelő szülőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 2 és félszeresét (2018. évben: 71.250,-Ft)

 4. akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét (2018. évben: 57.000,-).

A jogosultak közül előnyben kell részesíteni azt a személyt,


 1. akinek a tűzifával való fűtésen kívül más fűtési lehetősége nincs,

 2. aki az adott naptári évben még nem részesült természetbeni juttatásként biztosított tűzifában a rendelet 14.§. (1) bekezdése alapján,

 3. azt a személyt, aki

- aktív korúak ellátásban,

- időskorúak járadékában részesül, vagy

- települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével

kapcsolatosban részesülők) jogosult.

d) aki gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozottak alapján a családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

e) aki egyedül élő nyugdíjas igénylő.


Balatonfenyves, 2018. október 30.

fonyodi_logo_w police_somogy_w sunmarine_w maxerbanner50-2